RussianLithuanianEnglishAtmintis. Mečislovas Šaltenis.

Mečislovas Šaltenis (1924.12.08 — 1993.01.31)

Su Mečislovo Šaltenio vardu sietinas Lietuvos bridžo atgimimas, prasidėjęs 8-tame praeito amžiaus dešimtmetyje. Ilgą laiką jo entuziazmo dėka buvo randamos patalpos bridžui, organizuojamos Vilniaus, Lietuvos pirmenybės. Galima teigti, kad tik M.Šaltenio pastangų dėka dabar turime tradicinį Vilniaus taurės turnyrą su ilgametėmis tradicijomis, žinomą visame bridžo pasaulyje. Yra laimėjęs šį turnyrą 1968,1983, 1985 metais (tarp komandų) ir 1980metais (tarp porų; su O.Galdikiene).

1972m. komandinėse  Lietuvos pirmenybėse  iškovojo antrą vietą. Gaila, kad tai buvo paskutiniai metai (iki 1990), kai buvo organizuojami oficialūs turnyrai.

M.Šaltenis buvo pirmo bridžo biuletenio leidėjas Tarybų Sąjungoje, pirmasis IBPA narys nuo jos. Nuo 1984 metų buvo atsakingas šalyje (TSRS) už informavimą apie turnyrų pravedimą, nuo 1986 – už jaunimo bridžą.

Reikia pažymėti ir tai, kad Šaltenio visuomeninė veikla neapsiribojo vien bridžu. Jis buvo vienu iš Lietuvos socialdemokratų partijos atgimimo iniciatorių. Jis yra buvęs leidinių „Lietuvos socialdemokratas“ (1989m) bei  “ Lietuvos žinios“ (1990-1991m) redaktoriumi.


@2009 LIETUVOS SPORTINIO BRIDŽIO ASOCIACIJA. All Rights Reserved.
Please contact Administrator with any technical comments or questions about this site.