RussianLithuanianEnglishPorinės pirmenybės (IMP)

metai /sezonas

1a vieta

2a vieta

3a vieta

pora

pora

pora

1997/1998

Budrys M - Drobulis J

Babickas R - Milašiūnas V

Preikša O - Preikša R

1998/1999

Poška G - Vaidotas R

Preikša O - Preikša R

Jutkevič E - Jutkevič R

1999/2000

Saulis A - Vaidotas R

Kardelis L - Rėkus V

Braškys R - Vrubliauskas M

2000/2001

Saulis A - G Šarkanas

Poška G - Zencevičius R

Tallat-Kelpša E - Birbalas L

2001/2002

Tallat-Kelpša E - Vilimas D

Bernotas M - Grigaitis V

Paliulis Ž - Vrubliauskas V

2002/2003

Michailovas A - Saulis A

Birbalas L - Poška G

Arlovich A - Zhuravel V

2003/2004

Birbalas L - Poška G

Blaževičius R - Nomeika A

Olanski W - Vainikonis V

2004/2005

Jankūnaitė G - Šarkanas G

Lukinskas P - Saulis A

Babickas R - Tyla A

2005/2006

Jasutis K - Vilimas D

Olanski W - Vainikonis V

Narkievicz G - Vainikonis E

2006/2007

Kučinskas V - Saulytis R

Neimanis J - Rubins K (Lat)

Arlovich A - Zhuravel V

2007/2008

Kaitila J - Stakėnas T

Babickas R - Tyla A

Pisarskienė Ž - Samalius A

2008/2009

Jovaiša M - Vrubliauskas M

Blaževičius R - Sinkevičius S

Milimavičius S - Vrubliauskienė L

2009/2010

Lukinskas P - Saulis A

Olanski W - Vainikonis V

Feranchuk I - Godun I

2010/2011

Jovaiša M - Vrubliauskas M

Tyla A - Vainikonis V

Gober J - Kowalewski J

2011/2012


@2009 LIETUVOS SPORTINIO BRIDŽIO ASOCIACIJA. All Rights Reserved.
Please contact Administrator with any technical comments or questions about this site.